w koszyku masz produktów o wartości     Twój koszyk    
lipoGUARD6S RCConcept
Dane techniczne:
Min.napięcie mierzone 16.20 [V]
Max. napięcie mierzone 25.50 [V]
Maksymalny pobór prądu: ?
Masa (z okablowaniem): 11,4 g
Wymiary (bez okablowania): 48 x 13 x 9 mm
Długość przewodów zasilających: 25 cm
Długość przewodów z diodą świecącą LED: 40 cm
Długość przewodów z sygnalizatorem dźwiękowym BUZZER: 20 cm

lipoGUARD jest urządzeniem programowalnym monitorującym stan naładowania pakietów w modelach zdalnie sterowanych. Urządzenie sygnalizuje stany naładowania pakietów emitując sygnały świetlne i dźwiękowe za pomocą diody świecącej oraz dźwiękowego generatora piezoelektrycznego. lipoGUARD6S służy do monitorowania napięcia pakietów pakietu litowo-polimerowego o napięciu roboczym 22.2V, gdzie napięcia mieszczą się w przedziale 16.20V – 25.50V.

Może także pracować z pakietami innych typów takimi jak pakiety litowo-żelazowe, litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe a także niklowo-kadmowe, których napięcia mieszczą się w zakresie pomiarowym urządzenia.

Urządzenie może sygnalizować błyskami świetlnymi i dźwiękowymi pięć stanów pakietu. Dwa z nich wynikają z typu monitorowanego pakietu. W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany typu pakietu – jest dostępny jeden typ: LiPo. Producent przewiduje zmiany w oprogramowaniu tak aby w przyszłości umożliwić użytkownikom zmianę typu ogniw.

PACK_HIGH – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu wykracza poza górny zakres pomiarowy 25,50V. Może oznaczać to, że został podłączony pakiet o wyższym napięciu znamionowym (np. 8S) lub pakiet 6S jest przeładowany lub uszkodzony. Nie należy lekceważyć takiego komunikatu!

PACK_OK (NORMAL FLIGHT) – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu znajduje się w normie. Zaleca się, aby nie programować żadnej sygnalizacji w tym stanie ponieważ jest to informacja niosąca małą ilość informacji.

PACK_RESERVE (RESERVE STATE) – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu zbliża się do dolnej granicy użytkowej pakietu.

PACK_EMPTY (LANDING NOW) – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu osiągnęło stan dolnej granicy użytkowej. Dla pakietu litowo-polimerowego 6S zaleca się, aby próg tego stanu był programowany około 2V do 3V wyżej niż iloczyn zalecanego minimalnego napięcie ogniwa (3,20V) i ilości cel (6).

PACK_LOW – stan ten sygnalizuje, że napięcie pakietu wykracza poza dolny zakres pomiarowy 16,20V. Może to oznaczać, że został podłączony pakiet wyładowany lub pakiet o niższym napięciu znamionowym (np. 4S). W przypadku sygnalizacji stanu PACK_LOW przy podłączonym naładowanym pakiecie 6S należy sprawdzić czy pakiet nie jest uszkodzony. Nie należy lekceważyć takiego komunikatu!

Urządzenie umożliwia programowanie progów napięciowych dla trzech stanów sygnalizacji. Stany z programowalnymi progami to:
---
NORMAL FLIGHT
RESERVE STATE
LANDING NOW

- dostepność cena brutto: do
koszyka
jest 86.00 PLN

 

OBNIŻKA CEN
na QuadCoptery !!!
Auto ZERO GRAWITACJI
RCConcept
RCConcept
Roboty
Roboty